Speciaal

Algemene VoorwaardenDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die plaatsvinden tussen de webwinkel Shelda en afnemer van het product van Shelda. 

Het product van Shelda bestaat uit tweedehands kledingstukken en woonitems. 

Het product van Shelda wordt zo nauwkeurig en volledig mogelijk beschreven, zodat het voor afnemer goed mogelijk is om een beoordeling te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het product. Mogelijke vergissingen, fouten of afwijkingen van kleur van het product, zijn voor Shelda niet bindend. 

Prijzen zijn inclusief belastingen.

Verzendkosten zijn altijd voor rekening van afnemer. Van toepassing zijn de posttarieven zoals Post.nl deze hanteert. Na afgifte van het product op het postkantoor, is Shelda niet langer aansprakelijk voor het product.

Afnemer heeft het recht om van gedane bestelling af te zien zolang er nog geen betaling door afnemer en verzending door Shelda is gedaan. Eenmaal betaalde en afgeleverde producten, worden door Shelda niet teruggenomen. Het gaat hier om tweedehands producten met laag vastgestelde prijzen.
 
Aflevering van het product vindt plaats direct nadat betaling door Shelda is ontvangen.

Betaling is mogelijk via overboeking naar rekeningnummer NL64 Rabo 0329450867  t.n.v. Shelda, of eventueel contant. Aangehouden wordt een betalingstermijn van 6 dagen, ingaande de datum waarop de factuur is ontvangen. Indien de betalingstermijn is verstreken, wordt het product door Shelda opnieuw in het assortiment opgenomen voor verkoop aan derden. Eventuele afspraken met afnemer zijn daarmee komen te vervallen.
 
Indien Shelda de bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan uitvoeren, ontvangt afnemer hierover zo spoedig mogelijk bericht. Afnemer heeft het recht om de bestelling te annuleren. Eventuele betalingen worden dan door Shelda terugbetaald.

januari 2017